,

ETKİNLİKLER

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ AŞAĞIŞAMLI MAHALLESİ SOSYAL TESİS YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. http://www.merkezefendi.bel.tr/ihale-ilan.aspx?ihale=2020-7-29–BiNA-iNsAATI-YAPTIRILACAKTIR  

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ PARSELASYON PLANI İLANI

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ PARSELASYON PLANI İLANI

Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesi “ihdas 10001, ihdas 10002  ile gösterilen kısmın ihdasen Maliye Hazinesi adına tescilinden sonra , ihdas edilen  bu parseller ile birlikte yine Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesi, 553, 608, 609, 614, 620, 621, 622, 623,624, 625, 626, 630, 632,  633, 634, 635, 1197, 1212, 1439, 1539, 1646, 1654, 1920, […]