About us- Hakkımızda

Denizli.Net has been operating for about 15 years. During these years, their operators have changed from time to time. There is no monetary link between previous operators and the current team. Our main purpose is to act as a portal about our city. No membership is required at this time. The company names and addresses published on our site are obtained from the internet, usually from official sites. If there is any data that needs to be changed about you or your company, if you write to us, it will be corrected as soon as possible. There are currently no paid advertisements. Sponsorship will be accepted for the expenses of our site.


Denizli.Net yaklaşık 15 yıldır faaliyet göstermektedir. Bu yıllar içinde zaman zaman işletmecileri değişmiştir. Önceki işletmecilerle şu anki ekip arasında parasal bir bağ bulunmamaktadır. Temel amacımız şehrimizle ilgili bir portal görevi görmektir. Şu an için üyelik gerekmemektedir. Sitemizde yayınlanan firma isim ve adresleri internet ortamından, genellikle resmi sitelerden elde edilmiştir. Şahsınızla ya da firmanızla ilgili değişmesi gereken veri varsa bize yazdığınız takdirde en kısa sürede düzeltilecektir. Şu an için ücretli reklam alınmamaktadır. Sitemizin giderleri için sponsorluk kabul edilecektir.